МІСЬКА ПРОГРАМА

розвитку туризму в м.Дубровиця  на 2016-2020 роки

 

1.Мета Програми

 

Туристична галузь вирізняється з-поміж інших галузей економіки своєю багатогранністю та комплексністю. В її успішному становленні та розвитку відіграє роль вдале поєднання матеріальних та нематеріальних ресурсів, що є об’єктом різних сфер людської діяльності. Вміле їх використання для потреб туризму дозволить створити передумови для прогресивних змін. Враховуючи той факт, що місто розташоване в межах міжнародних транспортних коридорів, можна стверджувати, що розвиток туризму є одним із стратегічних завдань соціально-економічного розвитку .

Метою Програми є забезпечення необхідних умов для ефективної реалізації туристичного потенціалу міста, створення на його базі якісних конкурентоздатних туристичних продуктів та пропозицій, які сприятимуть формуванню позитивного туристичного іміджу міста, а відтак й активізації туристичних потоків його територією. Соціальна важливість розвитку туризму визначається збільшенням туристів та екскурсантів в місті Дубровиці, збільшенням частки підприємців, задіяних в туристичній сфері, та збільшення кількості працівників, які займаються обслуговуванням туристів та екскурсантів.

 

 

2.Стан туристичної галузі міста

 

Дубровиця – місто, що розташувалося у мальовничому куточку Полісся по обидва береги річки Горинь. Славне древнє місто, яке через віддаленість від центрів було несправедливо забуте історією.Місто, яке є найстарішим в Рівненській області і яке на 100 років старше від Дубно і Острога.

 Громада Дубровицької міської ради підтримує  розвиток території як історико-культурного центру.

Місто має значний туристичний потенціал, оскільки на території знаходяться пам’ятки архітектури VХII– VХIIIст.:  костел  Іоанна Хрестителя , церква Різдва Пресвятої Богородиці, Свято-Миколаївська церква є архітектурними пам’ятками місцевого значення.

 Спільно з місцевими засобами масової інформації систематично здійснюється активна маркетингова кампанія місцевого туристичного потенціалу.

Зростання популярності  зеленого, культурного туризму зможе підвищити не тільки економічні та інвестиційні показники, а й сприятиме появі на території міської ради туристичної інфраструктури та якісного транспортного забезпечення із оточуючими населеними пунктами

Зменшити рівень існуючого на території міської ради безробіття зможе відновлення  зростання популярності  зеленого, культурного туризму.

 

3.Перспективи розвитку

 

Природно-рекреаційний потенціал. Особливим багатством міста є унікальне природне середовище. Традиційно вважається, що основною метою природно-заповідної діяльності є збереження унікальних ресурсів. Той факт, що крім заповідання, метою діяльності об’єктів природно-заповідного фонду є рекреація, часто ігнорується.  Як результат, рівень використання заповідних територій в туристичному обслуговуванні є одним з найменших порівняно з іншими традиційними складовими існуючих туристичних продуктів та пропозицій.

Основним завданням щодо реалізації потенціалу природоохоронних територій є перетворення його на потужний інструмент екологічної освіти населення шляхом створення умов для змістовного сімейного, молодіжного та наукового туризму.

Поряд із активізацією туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду постає питання  збереження природного середовища та мінімізації негативного впливу туристичної активності на нього.

Підтримка перспективних видів туризму. Географічне розташування міста Дубровиці, особливості його рельєфу та різноманіття туристично-рекреаційних ресурсів створюють хороші передумови для розвитку активного відпочинку. Одним з першочергових завдань в цьому контексті є розвиток велотуризму, що набуває дедалі більшої популярності у світі. Недооцінюючи світові тенденції до активного та екологічного способу відпочинку, Україна ризикує залишитися поза мережею міжнародних туристичних маршрутів.

Розвиток цього напряму досі залишається актуальним, оскільки саме він є  передумовою для формування якісного туристичного продукту з потужною національною ознакою та вагомим чинником сталого розвитку території. Важливою складовою туристичної привабливості регіону є подієвий туризм, оскільки саме фестивалі дозволяють не лише побачити автентику місця, а й відчути її глибинну суть. Емоції - це найперший з мотиваційних факторів у туризмі. Дубровиччина уже сьогодні має успішну практику проведення подібних заходів (фестиваль «Пісне – доле моя» імені Є.Кухарця). Однак, потенціал подієвого туризму залишається реалізованим не повною мірою.

Розвиток інфраструктури. Успішність регіонального туристичного продукту значною мірою залежить від його інфраструктурного забезпечення, яке сьогодні в місті є недостатнім. Проблемними питаннями залишаються застаріла матеріально-технічна база багатьох туристичних об’єктів та відсутність коштів на їх реставрацію, стан дорожньо-транспортного сполучення, відсутність інвестиційних проектів у галузі туризму тощо. Їх вирішення потребує значних часових та матеріальних ресурсів.

Однак, важливими є й інші заходи, що стосуються туристичної інфраструктури та можуть бути вирішені. Створення системи туристичного інформування на маршрутах та вздовж транспортних коридорів, маркування туристичних маршрутів, облаштування місць короткотривалого відпочинку є першочерговими завданнями в контексті інфраструктурного забезпечення туризму.  

Активізація громад.Питання збереження ресурсів та формування їх туристичної привабливості, розвитку туристичної інфраструктури та ефективного використання потенціалу можна вирішити лише спільними зусиллями громад. Одним з першочергових завдань розвитку туристичної галузі є навчання та мотивація представників громад з метою перетворення їх на активних суб’єктів туристичної діяльності.

 

4.Громадське бачення

подальшого розвитку туристичної галузі міста Дубровиця

 

Оскільки розвиток будь-якої території нерозривно пов'язаний із інтересами її населення, жоден стратегічний план не може бути успішним без урахування суспільної думки. Виходячи із зазначеного та з метою визначення туристичних пріоритетів громади , було проведено опитування 80 жителів та гостей міста- це особи віком від 30 до 60 років (40 відсотків) та молодь віком від 18 до 30 років (60 відсотків), тобто люди, що знаходяться в активній фазі життя та мають безпосереднє відношення до туризму, а також практичне бачення основних питань галузі.

 В основному подорожі припадають на внутрішній туризм.

 

Рейтинг завдань на думку громадськості:

1.      Активізація інформаційно-рекламної діяльності (реклама в засобах масової інформації, інформаційні туристичні заходи).

2.      Ремонт доріг та сервісне обслуговування.

3.      Розвиток інфраструктури та підвищення рівня обслуговування (бази відпочинку, готелів , центри допомоги туристам, розширення спектру послуг).

4.      Збільшення фінансування  галузі туризму.

5.      Збереження пам’яток, звичаїв та обрядів.

6.      Випуск рекламно-інформаційної продукції.

7.      Забезпечення доступності туристичного продукту (рівень життя громадянина, зниження рівня цін, пільгові путівки тощо).

8.      Впорядкування туристичних об’єктів та територій.

9.      Проведення більшої кількості  фестивалів, зокрема міжнародних та місцевих туристичних масштабних заходів.

10. Інвестиції.

11.  Виховання патріотизму у молоді, туристичні гуртки та табори, екскурсії для навчальних закладів. Сімейний та молодіжний відпочинок.

12.Виділення кількох основних маршрутів та їх розвиток.

13.Забезпечення державної підтримки розвитку туризму Дубровиччини.

14.Кваліфіковані кадри.

15.Реформи, які б дозволили частину прибутку витрачати на подорожі та відпочинок для підприємництва.

16. Підтримка активістів, що розвивають туризм.

 

Пріоритетами діяльності на 2016 – 2020 роки є:

Завдання    I.Становлення місцевого туристичного продукту.

Завдання II.Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та територій.

Завдання III.Проведення активної маркетингової кампанії з метою комплексної промоції місцевого туристичного продукту.

 

Шляхи і способи розв’язання проблем туристичної галузі

Програма має стати концептуальною базою для довгострокового розвитку туризму в місті як стратегічної галузі економіки та сталого розвитку територій, підвищити рівень туристичної привабливості міста Дубровиця, сприяти активізації туристичних потоків та забезпечити гідне представлення місцевого туристичного продукту на міжнародному та всеукраїнському ринках туристичних послуг.

 Аналіз гарних практик:

Парк розваг – «Європа парк»(Німеччина, Баден-Вюртемберг)- найбільш відомий в Німеччині та далеко за її межами парк розваг. Тут можна побути водієм авто, відвідати країну ельфів, проїхатися на американських гірках. “Вся Європа” розташувалася на площі 90 гектарів і поділена на 16 тематичних частин. Кожна країна в парку має свої особливості. «Європа парк» є унікальним у своєму роді парком, відвідавши який можна побувати відразу в декількох європейських країнах, таких як Австрія, Великобританія, Німеччина, Голландія, Іспанія, Італія, Росія, Франція, Швейцарія, країни Скандинавії, Греція, Португалія, Ісландія, а також можна відвідати Шоколадну Землю, дивовижну Країну вікінгів і чудовий Палацовий парк.

Тут також запропоновано понад сто різноманітних магазинів та багато шоу. До парку належать п'ять готелей, дім для гостей, місце для кемпінгу та кінотеатр. В мініатюрній «Європі» можна за один день побувати в різних куточках Європи – випити чашечку капучіно на Piazza, оточеної архітектурними шедеврами в стилі ренесанс і барокко, побувати у справжньому Валійскому селі зі старим водяним млином. Поруч з Німецьким бульваром знаходиться романтичний палацовий парк: тихий, наповнений чудовим квітковим ароматом. Тут знаходиться замок Бальтасар – одна з найстаріших фортець Європи, побудована в 1442 році. Талісман парку – сіра миша на ім'я "Euromaus".

Парк відкрився 12 липня 1975 року. У перший рік парк відвідало 250 000 людей, у наступний - 700 000 і у 1978 кількість відвідувачів становила мільйон. До 2011 року в парк було інвестовано 700 мільйонів євро, а річний дохід парку становить близько 350 мільйонів євро.

 

Проект «AudiLviv», (Україна, Львів). Аудіогід - фонограма, яка використовується для самостійного ознайомлення з експозицією музею. Виставками, місцевістю, а також пристрій для її відтворення. Зазвичай аудіогід складається із декількох аудіофрагментів. У випадку, коли аудіогід передбачає зв’язану та завершену розповідь з фрагментів, тоді його також називають аудіоекскурсією. 

За типом технологічних засобів відтворення аудіогіди можна розділити на дві групи:

- аудіогіди на базі спеціальних пристроїв;

- аудіогіди на базі стандартних мобільних пристроїв - смартфонів, планшетів, інш.

У Львові створені аудіогіди, які дають можливість самостійно, без екскурсоводів, за допомогою мобільних пристроїв здійснити захоплюючу пішохідну екскурсію містом. Тими місцями, де не їздять ні громадський, ні інший спеціалізований екскурсійний транспорт. Впродовж екскурсії можна дізнатись про найвидатніші об’єкти міста, події, легенди.

Розповідь супроводжується приємною музикою, рекомендаціями щодо відвідання найцікавіших музеїв та закладів міста.

Такий вид екскурсії є доступним та дуже зручним. Адже під час екскурсії турист сам обирає те, коли натиснути паузу для того, щоб зробити фотографію, зайти в музей чи просто відпочити у затишній кав’ярні. Прогулянка з аудіогідом може тривати кілька годин, а може й цілий день, як буде зручніше, і оплата при цьому не зростатиме.

 

Проблеми галузі передбачається  розв’язати шляхом:

 

об’єднання та координації зусиль суб’єктів туристичної діяльності Дубровицького району, причетних до створення, реалізації та популяризації локального туристичного продукту;

проведення активної інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації суб’єктів туристичної діяльності;

реалізації масштабної маркетингової кампанії з метою популяризації туристичного потенціалу району, формування позитивного туристичного іміджу;

підтримки розвитку перспективних видів туризму;

створення умов для розвитку туристичної інфраструктури;

сприяння у створенні локальних туристичних продуктів, їх реалізації та популяризації.

 

6.Завдання і заходи Програми

 

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до неї.

 

7.Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити ефективне використання наявного природно-рекреаційного, історико-культурного, релігійного, етнографічного потенціалу міста;

 підвищити рівень соціально-економічного розвитку громади за рахунок розвитку туризму;

створити якісні туристичні продукти, які гідно презентуватимуть місто на обласному, всеукраїнському та міжнародному ринках туристичних послуг;

забезпечити високий рівень туристичного обслуговування, розвиток туристичної інфраструктури;

сформувати позитивний туристичний імідж міста та підвищити рівень туристичної привабливості;

підвищити рівень суспільної свідомості та посилити відчуття національної ідентичності за допомогою збереження та популяризації історико-культурної самобутності.

 

8.Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, зацікавлених установ і організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання програми розвитку туризму в м.Дубровиця

на 2016 – 2020 роки

Основні завдання та заходи щодо реалізації програми

Фінансування за роками,           тис. гривень

2016

2017

2018

2019

2020

Завдання І. Становлення місцевого туристичного продукту

1

Сприяти створенню розгалуженої системи різнопланових туристичних маршрутів та їх впровадженню (обстеження, апробація, інформаційний супровід, маркування, встановлення вказівників, знаків, облаштування зон відпочинку тощо)

5

5

5

5

5

2

Проведення конкурсів на кращий туристичний продукт внутрішнього туризму

2

4

6

8

10

3

Проведення моніторингу якості туристичних послуг шляхом здійснення обстежень, виїздів, оглядів, маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень та опитувань у галузі туризму 

2

4

6

8

10

4

Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів донорських організацій. Підтримка неприбуткових громадських об’єднань в реалізації проектів туристичного спрямування

10

10

10

10

15

5

Розроблення та реалізація інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть впроваджуватися, в тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

10

10

10

10

15

Завдання ІІ. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та територій

6

Виготовлення (оновлення), встановлення вказівників, інформаційних щитів, дорожніх туристичних знаків, визначення та облаштування територій для стоянок туристичного транспорту, кемпінгів, санітарних місць тощо біля основних туристично-екскурсійних та інфраструктурних об’єктів в місцях масового відпочинку населення (згідно з переліком, затвердженим відділом культури і туризму райдержадміністрації)

10

10

10

10

15

7

Сприяння розвитку активних видів туризму та відповідної  спортивно-туристичної інфраструктури, в тому числі організація та проведення тематичних туристичних заходів (походи, наметові табори, змагання, вишколи, наукові пікніки, квести тощо)

5

5

10

10

10

8

Здійснення заходів з формування та оновлення реєстру туристичних ресурсів області, зокрема  природно-рекреаційних об’єктів, територій, місць короткотривалого відпочинку населення, туристичних об’єктів та маршрутів. Сприяння в проведенні їх паспортизації

5

5

10

10

15

9

Сприяння активізації екологічного туризму на базі територій природно-заповідного фонду району, зокрема розвиток мережі природно-заповідних об’єктів та запровадження нових форм їх туристичної активності (зони відпочинку, екологічні стежки, екотуристичні візит-центри  тощо)

10

10

15

15

15

10

Здійснення заходів з впорядкування об’єктів та територій рекреаційного призначення, сприяння в організації екотуристичних акцій

3

3

4

4

6

Завдання ІІІ. Проведення маркетингової кампанії

11

Розвиток мережі та сприяння роботі туристично-інформаційних центрів

2

2

2

4

4

12

Розроблення сучасних високоякісних промоційних та іміджевих матеріалів про туристичний потенціал області, сувенірної продукції, а також їх поширення у торгово-економічних місіях України за кордоном, під час проведення міських, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходів, бізнес-форумів, конференцій, круглих столів, семінарів, інших заходів

20

20

25

25

30

13

Організація та проведення курсів, семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, форумів, виїзних навчальних турів, інших форм навчання та комунікації для різних цільових груп. Забезпечення участі фахівців туристичної галузі в аналогічних заходах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного масштабу

5

5

5

10

10

14

Представлення міста під час  спеціалізованих вітчизняних, міжнародних виставок, форумів, ярмарків, конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, інших заходів із виготовленням і придбанням необхідних засобів, виставково-експозиційного обладнання та інвентарю

20

20

30

30

40

15

Проведення рекламних турів, інфотурів туристичними об’єктами міста, району для представників закордонних, всеукраїнських та місцевих засобів масової інформації, представників влади, бізнесу, громадських організацій

30

30

35

35

35

16

Організація та проведення в місті, районі різнопланових туристичних заходів, створення брендів, підтримка перспективних видів туризму, об’єктів, туристичних маршрутів, продуктів, спрямованих на популяризацію внутрішнього туристичного продукту (акції, фестивалі, виставки, ярмарки, круглі столи, заходи з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму, тощо).

10

10

10

15

15

17

Здійснення ефективної реклами туристичного потенціалу міста, району шляхом рекламних кампаній у місцевих, всеукраїнських, закордонних засобах масової інформації, в мережі Інтернет, зокрема створення та підтримка Інтернет-ресурсів

5

5

10

15

15

18

Сприяння поширенню інформації про туристичний потенціал, пропозиції Дубровиччини за допомогою сучасних систем та засобів туристичного інформування та туристичної навігації (QR-коди, телефонні додатки, сенсорні термінали, електронні карти тощо)

10

10

20

20

20

ВСЬОГО:

164

168

223

244

285

 

 

 

Секретар ради                                                                  М.Годунко