МІСЬКА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ міста ДУБРОВИЦЯ

НА 2016 – 2020 РОКИ

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

         Міська програма розвитку міста Дубровиця (далі Програма) розроблена  з метою створення сприятливого середовища для розвитку м. Дубровиця на 2016 – 2020роки.

Для успішної реалізації принципів розвитку міста насамперед потрібно сформувати у мешканців позитивне бачення розвитку міста Дубровиця та спрямувати всі зусилля на розв’язання своїх соціально-економічних та екологічних проблем.

У м. Дубровиця проводяться різноманітні заходи щодо підтримки створення й діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ). Однак, незважаючи на це, проблема стану житлово-комунального господарства міста є досить актуальною. Міська рада підтримує процес створення і розвитку об’єднань співвласників.  Проте на рівні всього житлового фонду міста частка ОСББ  залишається досить низькою.

Станом на серпень  2016 року у місті створено 5 об’єднань співвласників. Але без інформаційно-роз’яснювальної підтримки та фінансової допомоги на початковій стадії діяльності ОСББ населення міста не готове об’єднуватись у товариство співвласників.

Беручи до уваги загальнодержавний напрямок житлово-комунального господарства необхідно продовжити роботу щодо підтримки розвитку мережі ОСББ у місті.

Для вирішення проблем в житлово-комунальному господарстві на перехідний період до створення ОСББ міська рада вважає за потрібне співпрацювати з самоврядними об’єднаннями громадян (громадами), створеними відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання»

Підтримка формування у власників житла багатоквартирного будинку участі в управлінні будинком сприятиме формуванню ефективного власника житла, покращить утримання житлового фонд через створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Мета Програми - залучення громад міста до вирішення проблем соціального, економічного та екологічного характеру для покращення власного добробуту та якості життя.

Основні завдання Програми:

1.         Формування та розвиток самодостатніх самоврядних організацій громади, здатних ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з місцевими органами влади та іншими зацікавленими партнерами.

2.         Підвищення рівня життя мешканців міста шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури.

3.         Підвищення соціальної активності та самоорганізації громади задля  розвитку міста.

4.         Посилення інституційної спроможності самоврядних організацій громад у сфері визначення потреб і пріоритетів розвитку громади міста.

5.         Сприяння розвитку спільного та прозорого планування.

6.         Створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів, коштів  фізичних і юридичних осіб у об’єкти житлово-комунального господарства міста.

 

3. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

 

Житловий фонд м. Дубровиця, балансоутримувачем яких є КП «Будинкоуправління», налічує 55 житлових будинків загальною площею 75486,32 м2. З них три ветхих будинки, два будинки 6 класу (будинки із стінами полегшеної конструкції з терміном експлуатації більше 50 років), 50 будинків ІІІ та IVкласу. Середній термін експлуатації будинку 39,7 років. 16  (43% від загальної площі покрівель житлового фонду) будинків мають рулонну покрівлю, решту будинків 39 (57% від загальної площі покрівель житлового фонду) мають шиферну покрівлю. На території міста розташований 1 багатоквартирний житловий будинок з централізованим опаленням, який обладнано лічильником обліку теплової енергії, цей же будинок є крупнопанельним житловим будинком, побудованим у 1983 році.  Знос житлового фонду міста в середньому досягає 60%. Кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту 27, що становить 60%  від загальної кількості житлових будинків. Крім цього є 5 багатоквартирних будинків ОСББ.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності нашої країни від постачальників енергоносіїв питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у житлових будинках набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії коштів на їх утримання.

Складовими частинами, які визначають незадовільний загально-технічний стан житлового фонду, є:

1) стан дахів, покрівель житлових будинків, з яких 70% потребують відновлення;

2) стан фасадів.

Не визначені межі і потребують облаштування прибудинкові території.

Поточний ремонт інженерних систем і конструктивних елементів житлового фонду виконується локально: тільки в місцях виникнення несправностей та відмови функціонування систем і конструктивних елементів.

Щорічна потреба на капітальний ремонт житлового фонду становить 1,5 млн. грн., а фактичні видатки не перевищують 23 відсотки від потреби. Такі обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду.

На даний час утримання та обслуговування будинків відбувається за рахунок коштів, зібраних з мешканців будинків за відповідні послуги. Цей фінансовий ресурс має цільове призначення, яке використовується  на статті :

- прибирання прибудинкової території;

- технічне обслуговування та поточний ремонт внутрібудинкових систем водопостачання та водовідведення;

- обслуговування димо-вентиляційних каналів;

- поточний ремонт будинків та елементів зовнішнього упорядкування.

Додатково до вищеназваних послуг по будинку Артеменка, 30а:

-                технічне обслуговування та поточний ремонт системи теплопостачання і обслуговування ліфтів.

Значна кількість звернень власників житла у багатоквартирних будинках пов’язана з необхідністю фінансування робіт по відновленню певних конструктивних елементів будинку, на які непередбачені кошти за надання послуг з утримання будинку. Це стосується покрівель і фасадів будинків. Аналогічна ситуація щодо кореспондування до міської ради проблем для їх вирішення у житловому фонді, який належить ОСББ.

          Станом на 01.09.2016 року в місті створено і зареєстровано 5 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, що становить 9 відсотків від їх загальної кількості. Наявність таких об’єднань – неприбуткових установ – сприяє розвиткові конкурентного середовища у сфері житлових послуг та забезпечує мешканцям можливість отримання послуг з утримання житлових будинків та прилеглих до них територій належної якості та в повному обсязі.

Члени об’єднання самі визначають перелік та обсяги робіт і послуг, які вони бажають отримати, самостійно вибирають виконавця робіт і, беручи до уваги необхідні витрати, самі встановлюють розміри та порядок сплати внесків за виконані роботи та використані послуги.

 

4. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Реалізація Програми створить сприятливе середовище для розвитку міста. Програма передбачає заходи з самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення якості життя мешканців міста Дубровиця.

Громаді не потрібно чекати сторонньої допомоги для вирішення місцевих проблем. Їм потрібно лише спробувати вирішити проблемні питання  власними силами. Відтак, міська рада може надавати підтримку тим громадам, які самі ініціюють вирішення соціально-економічних та екологічних проблем.

Допомогу в реалізації проектів може отримати кожна громада міста, яка є юридичною особою та готовою витрачати сили для вирішення власних проблем, а також зробити фінансовий внесок і забезпечити подальше самостійне утримання проекту.

Для того, щоб отримати підтримку міської ради, необхідно визначити основну проблему та звернутися з листом та проектною заявкою на ім’я міського голови.

Міська рада постійно розповсюджує інформацію про Програму через засоби масової інформації та власний інтернет-сайт та сприяє оформленню необхідних документів.

 

5. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ

 

Визначення пріоритетів

Відбір та затвердження проектів покладається на Дорадчий комітет з питань впровадження Програми розвитку міста Дубровиця (далі-Дорадчий комітет) і проводиться за такими пріоритетами:

1) житлово-комунальна сфера, в тому числі енергозбереження в багатоквартирних будинках;

2) екологія;

3) здоровий спосіб життя.

Критерії відбору проектів, що здійснюється Дорадчим комітетом:

1) актуальність і змістовність проекту, інноваційність запропонованих підходів і технологій;

2) реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів;

3) користь, що отримають громади, та очікуваний довгостроковий ефект;

4) позитивний вплив запропонованих технологій на навколишнє середовище;

5) досвід і активна діяльність у здійсненні проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем громади;

6) кваліфікація фахівців, які залучаються до роботи в рамках проекту;

7) залучення додаткових джерел фінансування;

8) зрілість та статус організації.

Міські ресурси витрачаються за принципом забезпечення максимального соціально-економічного ефекту.

Доцільність і обсяги надання підтримки визначаються в такій послідовності:

1) проводиться попередня оцінка проектів на відповідність пріоритетним напрямкам Програми;

2) за кожним видом проектів і джерел фінансування проводиться ранжування за критерієм максимального ефекту від одиниці вкладених засобів;

3) за результатами ранжування відбираються проекти для підтримки в межах кошторису Програми.

Максимальна кількість бюджетних коштів в межах бюджетного року на реалізацію проектів по Програмі становить 5% від річного бюджету.

Фінансування здійснюється у таких співвідношеннях:

1) міський бюджет – 80 %;

2) громада, спонсори – 20 % і більше.

При рівних умовах розгляду проектних заявок на участь в Програмі перевага надається ОСББ.

Кошти на реалізацію проекту перераховуються безпосередньо замовнику через Управління державної казначейської служби України у м. Дубровиця.

Після реалізації проекту громада або балансоутримувач повинна прийняти на баланс об’єкт та забезпечити його подальше утримання.

 

6. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

 

Проектні заявки подаються у сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносинміської ради (далі Сектор) згідно з додатком 1.  Сектор оцінює правильність їх оформлення. У ході оцінки проводиться оглядовий візит потенційних місць впровадження проектів та спілкування з громадами, які претендують отримати співфінансування. У визначений термін відділ готує та передає проектні заявки Дорадчому комітету для відбору та затвердження.  Дорадчий комітет оцінює пропозиції і проводить їх ранжування для співфінансування. Процедура відбору базується на принципах конкуренції та прозорості й проводиться відповідно до пункту 5 Програми. Таким чином забезпечується висока якість проекту та відповідальність партнерів щодо його гідного впровадження.

Після прийняття рішення Дорадчим комітетом щодо підтримки та співфінансування проектів вказані пропозиції подаються міському голові для включення в проект бюджетного рішення сесії міської ради та інформуються громади через міський офіційний інтернет-сайт.

Наступним кроком є погодження з міською радою виконавців (підрядників) проекту.

Представник  міської ради, з метою дотримання вимог законодавства, бере участь у процесі відбору виконавців робіт, який проводить спеціально створена комісія (далі-Комісія) від громади на підставі поданих (не менше трьох) цінових пропозицій, розроблених на основі технічних завдань (дефектних актів). Всі подані цінові пропозиції Комісія реєструє в Журналі реєстрації. Види робіт за проектом і відбір виконавців затверджуються протоколами Комісії від громади.

Всю відповідальність за успішну реалізацію проекту несе громада.

Метою співфінансування проектів є сприяти громадам у вирішенні місцевих проблем для покращення якості життя та сталості їх розвитку.

Співфінансування проектів здійснюється тільки на капітальні видатки та проходить у два етапи. Перший етап – це внесок громади та спонсорів. Другий етап – внесок міської ради, що надається після подання в міську раду повного пакету звітної документації про використання коштів громади. Кошти міста перераховуються двома траншами.

Для отримання фінансування з міського бюджету громаді необхідно:

1) відкрити рахунок в Управлінні державної казначейської служби України у м. Рівному (далі – УДКС) (при необхідності);

2) надати в сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносинміської ради пакет документів:

·     для отримання І траншу в розмірі 50 %:

1) лист-запит на фінансування;

2) копію оголошення в ЗМІ про відбір виконавців робіт;

3) протокол про визначення виду робіт (матеріалів, обсягів);

4) протокол про визначення виконавця робіт (з підписами членів Комісії від громади та представників місцевої влади);

5) копію угоди з виконавцями робіт;

6) кошторис на виконання робіт;

7) висновок Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи" та декларацію про початок виконання робіт;

8) копію платіжного доручення про перерахунок внеску громади на виконавця робіт;

9) підтвердження з банку про отримання коштів виконавцем робіт;

10) звіт про використання коштів громади;

11) документи, що підтверджують виконання робіт на суму внеску громади та донорів;

У місячний строк, після отримання коштів І траншу, необхідно закрити авансовий платіж в УДКС.

·     для отримання ІІ траншу в розмірі 50 % (надається після завершення всіх робіт за проектом):

1) лист-запит;

2) копію платіжного доручення про перерахунок коштів І траншу виконавцю робіт;

3) підтвердження з банку про отримання коштів І траншу виконавцем;

4) акт виконаних робіт на всю вартість проекту;

5) акт про прийняття і введення в експлуатацію, підписаний членами робочої комісії;

6) декларація про завершення робіт;

7) корегований кошторис (при необхідності);

8) протокол або наказ про подальше утримання проекту;

9) фото реалізованого проекту;

Після отримання коштів ІІ траншу громаді необхідно надати:

1) копію платіжного доручення про перерахунок коштів ІІ траншу виконавцю;

2) підтвердження від виконавця, що засвідчує отримання коштів.

Відповідно до змін чинного законодавства можливе подання додаткових документів.

За згодою сторін між розпорядником коштів та замовником можливий один транш по факту виконаних робіт і проведення громадського аудиту.

Подаються оригінали всіх документів або копії завірені печаткою організації-замовника.

 

6.3.ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ

 

В ході фінансування та реалізації проекту сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради разом з представниками громади здійснюють моніторинг за реалізацією проектів і використанням коштів.

Після завершення робіт, передбачених проектом, проводиться громадський аудит, в ході якого підписується акт про прийняття і введення в експлуатацію. У ньому беруть участь: виконавці робіт, громада, представники міської влади. На проведення даного заходу запрошуються представники місцевих ЗМІ.

На завершальному етапі реалізації проектів керівник громади або голова ОСББ  зобов’язується проводити інформування громадськості через ЗМІ та сприяти проведенням оглядових візитів.

 

 

6.4. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

 

7. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

7.1. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з інформування громадськості про діяльність Програми.

На даному етапі планується підготовка та організація висвітлення результатів Програми і позитивної роботи ОСББ для залучення максимальної кількості громадян в процес реформування житлово-комунального господарства міста. Планується проведення таких заходів:

·        розміщення агітаційних та інформаційних публікацій в друкованих ЗМІ, інформації у мережі Інтернет;

·        проведення дворових зустрічей із жителями багатоквартирних будинків;

·        створення бази даних ОСББ, ЖБК, ГО, проектів, донорів.

Після завершення робіт за проектом громадам видається інформаційна дошка, яка містить назву проекту, адресу, де впроваджувався проект, назву об’єднання громади, що впроваджувала проект і розподіл витрат за проектом.

7.2. Фінансово-кредитна підтримка громад

Фінансове забезпечення Програми відбувається:

-         коштів місцевого бюджету;

-         коштів мешканців багатоквартирних будинків у розмірі 40 відсотків вартості робіт капітального ремонту;

-         за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на реалізацію Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

-         коштів обласного бюджету, за умови співфінансування з місцевого бюджету;

-         за рахунок переходу до економічно обґрунтованих тарифів для всіх категорій споживачів житлово-комунальних послуг.

До додаткових механізмів залучення коштів належить:

-         налагодження партнерських стосунків з Міжнародними Фондами для одержання допомоги/співфінансування проектів з ремонту будинків;

-         долучення до отримання грантів на запровадження енергозберігаючих технологій в будинках, в т.ч. шляхом співфінансування від громад.

Фінансування Програми з реалізації проектів та здешевлення витрат у сфері житлово-комунального господарства здійснюється виключно на конкурентних засадах, на умовах співфінансування органами місцевого самоврядування та громадами.

У результаті проведення основних заходів очікується:

·        підвищення рівня обізнаності мешканців та підвищення ефективності діяльності громад;

·        активізація громад у вирішенні актуальних місцевих проблем;

·        розвиток державно-приватного партнерства;

·        збільшення обсягів залучених коштів з різних джерел фінансування;

·        підвищення якості життя громад;

·        вдосконалення та збільшення кількості безкоштовних інформаційно-консультаційних послуг з питань реєстрації житлових об’єднань;

·        підвищення фахового рівня керівників громадських об’єднань та голів ОСББ;

·        стимулювання до створення ОСББ;

·        підвищення конкурентоспроможності об’єднань громад;

·        створення сприятливих умов для сталого розвитку громад.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

 

Моніторинг здійснюється з метою дослідження змін у соціально – економічній та екологічній сфері для корегування управлінських рішень щодо сталого розвитку. В ході реалізації Програми буде здійснено постійний і періодичний моніторинг.

Постійний моніторинг – моніторинг реалізації проекту, здійснюється громадою.

Періодичний моніторинг здійснюється Дорадчим комітетом та працівниками сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносинміської ради.

Моніторинг здійснюється за такими індикаторами:

1.     актуальність проекту,

2.     сфера охоплення,

3.     ефективність використання коштів,

4.     сталість об’єднання.

Моніторинг здійснюватиме Дорадчий комітет у співпраці з сектором з питань містобудування, архітектури та земельних відносинміської ради. Працівники Дорадчого комітету і сектору відвідують об’єкти впровадження проектів до початку реалізації робіт (під час відбору виконавців робіт) та за фактом виконаних робіт (під час проведення громадського аудиту). На засіданні Дорадчого комітету два рази в рік подається звіт про хід реалізації проектів.

Сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносинміської ради забезпечує проведення щоквартального моніторингу виконання заходів Програми.

Моніторинг програми полягає у доступності та відкритості інформації, кількісних і якісних результатів реалізації проектів, оприлюднення проектів рішень, громадського аудиту місцевих ініціатив, вільний доступ до використання коштів місцевого бюджету в частині фінансування проектів.

У процесі роботи до Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою диференційованого підходу до виконання основних заходів з відповідним затвердженням Дубровицькою міською радою.

         Інформація про хід реалізації проектів висвітлюється на офіційному інтернет-сайті міста та в ЗМІ.

 

9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету, власних коштів громади, позабюджетних фондів, донорів та інших коштів.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на підтримку громад в рамках цієї Програми, здійснюється у визначеному законодавством порядку.

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми здійснюється на основі системи індикаторів, що містять якісні та кількісні характеристики.

Система якісних індикаторів забезпечить моніторинг динаміки змін у питаннях громадської думки щодо створення й функціонування ОСББ, взаємодія між ОСББ і органом місцевого самоврядування, створення умов для прозорого отримання фінансової допомоги на проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків міста Дубровиця, обізнаність представників ОСББ у механізмі отримання фінансування на ремонтні роботи, прозорості витрачання коштів на потреби громад.

До кількісних індикаторів віднесено: кількість зареєстрованих ОСББ, кількість ліквідованих ОСББ, обсяг оприлюднення інформації на офіційному веб-сайтах міської ради, кількість звернень громад, кількість реалізованих проектів, відсоток співфінансування від громад, кількість людей, що отримали користь.

 

11. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

У результаті реалізації заходів Програми сталого розвитку буде поліпшено добробут та якість проживання громадян, активізовано об’єднання громад до вирішення власних проблем соціально-економічного та екологічного характеру і створено сприятливе середовище для розвитку м. Дубровиця.

    Виконання завдань Програми дасть короткотривалі та довготермінові результати.

         Результати Програми:

1.     Короткотривалі:

·        підвищення рівня поінформованості об’єднань громадян;

·        підвищення свідомості та згуртованості громад;

·        залучення громад міста до вирішення місцевих проблем;

·        об’єднання зусиль громад у вирішенні місцевих проблем;

·        реалізація місцевих соціально-економічних проектів;

·        поширення механізму співфінансування (залучення додаткових коштів).

2.  Довготермінові:                                                                                

·        розвиток державно-приватного партнерства (співпраця влади та громади);

·        дотримання прозорості та звітності використання бюджетних, залучених та громадських коштів;

·        покращення якості життя громад.

    

 

12. Заходи міської Програми розвитку міста Дубровиця 2016-2020 роки.

12.1. Заходи міської Програми розвитку міста  на 2016 рік

 

№ з/п

Заходи програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

І. Інформаційно-консультативна підтримка

1.1.

Інформувати на сайті міської ради та в ЗМІ про хід реалізації Програми,  а також звітувати на виконкомі

Протягом року

 

 

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Прозорість впровадження заходів Програми розвитку міста

1.2.

Розроблення та випуск інформаційно-довідкових матеріалів на інтернет-сайті міської ради та в ЗМІ

Раз у рік

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

1.3.

Роз»яснення і методична допомога в розробці проектної заявки по ремонту покрівлі будинків за адресою:вул..Володимирська, 12;45;вул.Миру, 15;вул..Миру, 150; Воробинська, 14

Вересень-жовтень

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

 

ІІ. Фінансова підтримка

2.1.

Співфінансування  проектів Програми міським бюджетом у партнерстві з громадами (багатоквартирні будинки по вул. Миру,15;Миру,150;Воробинська,14) та ОСББ (вул.Володимирська, 12;45)

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

400,0

Вирішення місцевих проблем

2.2.

Проведення засідання Дорадчого комітету з питань розвитку міста

По потребі

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Розгляд та затвердження проектів громад

2.3.

Виготовлення інформаційних дошок

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

5,0

Інформування населення

 

РАЗОМ:

 

 

 

405,00

 

 

 

12.2.  Заходи Програми розвитку міста  на 2017 рік

 

№ з/п

Заходи програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

І. Інформаційно-консультативна підтримка

1.1.

Інформувати на сайті міської ради та в ЗМІ про хід реалізації Програми,  а також звітувати на виконкомі

Протягом року

 

 

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Прозорість впровадження заходів Програми розвитку міста

1.2.

Розроблення та випуск інформаційно-довідкових матеріалів на інтернет-сайті міської ради та в ЗМІ

Раз у рік

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

1.3.

Роз’яснення і методична допомога в розробці проектної заявки по ремонту покрівлі будинків за адресою:

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

 

ІІ. Фінансова підтримка

2.1.

Співфінансування  проектів Програми міським бюджетом у партнерстві з громадами (багатоквартирні будинки по вул. Артеменка, 32а; Шевченка, 30а; вул. Миру,15; Миру,150; Воробинська,14; ОСББ «Льонзавод» вул.Володимирська, 12; ОСББ «Льонок» вул.Володимирська,45; ОСББ «Меліоратор» вул.Артеменка, 30в)

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

600,0

Вирішення місцевих проблем

2.2.

Проведення засідання Дорадчого комітету з питань розвитку міста

По потребі

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Розгляд та затвердження проектів громад

2.3.

Виготовлення інформаційних дошок

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

6,0

Інформування населення

 

РАЗОМ:

 

 

 

606,00

 

 

 

12.3.  Заходи Програми розвитку міста  на 2018 рік

 

№ з/п

Заходи програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

І. Інформаційно-консультативна підтримка

1.1.

Інформувати на сайті міської ради та в ЗМІ про хід реалізації Програми  а також звітувати на виконкомі

Протягом року

 

 

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Прозорість впровадження заходів Програми розвитку міста

1.2.

Розроблення та випуск інформаційно-довідкових матеріалів на інтернет-сайті міської ради та в ЗМІ

Раз у рік

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

1.3.

Роз’яснення і методична допомога в розробці проектної заявки по ремонту покрівлі будинків за адресою:

Вересень-жовтень

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

 

ІІ. Фінансова підтримка

2.1.

Співфінансування  проектів Програми міським бюджетом у партнерстві з громадами

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

700,0

Вирішення місцевих проблем

2.2.

Проведення засідання Дорадчого комітету з питань розвитку міста

По потребі

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Розгляд та затвердження проектів громад

2.3.

Виготовлення інформаційних дошок

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

6,0

Інформування населення

 

РАЗОМ:

 

 

 

706,00

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 4. Заходи Програми розвитку міста  на 2019 рік

 

№ з/п

Заходи програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

І. Інформаційно-консультативна підтримка

1.1.

Інформувати на сайті міської ради та в ЗМІ про хід реалізації Програми,  а також звітувати на виконкомі

Протягом року

 

 

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Прозорість впровадження заходів Програми розвитку міста

1.2.

Розроблення та випуск інформаційно-довідкових матеріалів на інтернет-сайті міської ради та в ЗМІ

Раз у рік

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

1.3.

Роз»яснення і методична допомога в розробці проектної заявки по ремонту покрівлі будинків за адресою:

Вересень-жовтень

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

 

ІІ. Фінансова підтримка

2.1.

Співфінансування  проектів Програми міським бюджетом у партнерстві з громадами

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

700,0

Вирішення місцевих проблем

2.2.

Проведення засідання Дорадчого комітету з питань розвитку міста

По потребі

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Розгляд та затвердження проектів громад

2.3.

Виготовлення інформаційних дошок

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

6,0

Інформування населення

 

РАЗОМ:

 

 

 

706,00

 

 

12. 5. Заходи Програми розвитку міста  на 2020 рік

 

№ з/п

Заходи програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

 

І. Інформаційно-консультативна підтримка

1.1.

Інформувати на сайті міської ради та в ЗМІ про хід реалізації Програми,  а також звітувати на виконкомі

Протягом року

 

 

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Прозорість впровадження заходів Програми розвитку міста

1.2.

Розроблення та випуск інформаційно-довідкових матеріалів на інтернет-сайті міської ради та в ЗМІ

Раз у рік

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

1.3.

Роз’яснення і методична допомога в розробці проектної заявки по ремонту покрівлі будинків за адресою:

Вересень-жовтень

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Оцінка ефективності реалізації заходів Програми розвитку міста

 

ІІ. Фінансова підтримка

2.1.

Співфінансування  проектів Програми міським бюджетом у партнерстві з громадами

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

700,0

Вирішення місцевих проблем

2.2.

Проведення засідання Дорадчого комітету з питань розвитку міста

По потребі

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

-

-

Розгляд та затвердження проектів громад

2.3.

Виготовлення інформаційних дошок

Протягом року

сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин

Міський бюджет

6,0

Інформування населення

 

РАЗОМ:

 

 

 

706,00

 

Загальний обсяг фінансування Програми :                                                                  3 129,0 тис. грн.

 

 

 

             Секретар ради                                                                                                                 М.Годунко

 

 

Додаток1

до Програми

розвитку міста Дубровиця на 2016 – 2020 роки

 

 

 

ПРОЕКТНА заявка

Дата

 

1. Інформація про організацію громади (даліОГ):

 

1.1 Назва вулиці/№ будинку:

1.2 Назва організації громади: 

1.3 Дата створення:

1.4 Загальна кількість квартир: __  ;___ - мешканців; – чоловіків, – жінок,  – дітей.

1.5 Кількість членів ОГ: ,___ - чоловіків, ____- жінок.

1.6 Актив ОГ/ мережі:

Голова:           

Касир:

         Секретар:

         Член:

         Член:

         Член: 

1.7 Всього зібрано колективних коштів, необхідних для функціонування ОГ:

__ грн.                                                                                             

2. Інформація по Проекту:

2.1 Назва проекту:

2.2 Яка об’єктивна необхідність та потреба у реалізації цього проекту (детально обґрунтувати):  

2.3 Критерії, які були використані для відбору саме цього проекту (чому було вирішено реалізувати саме цей проект):

2.4 Тривалість проекту (Початок - закінчення)

2.5 Ті, кому принесе користь цей проект (загальна кількість): __ будинків; ___жителів , з них: ___чоловіків; ___жінок; ____ дітей

2.6 Попередня оцінка бюджету проекту : (всі суми вказуються в гривнях)

ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК

Назва проекту (вид робіт)

Вартість, грн.

1.

 

 

 

(додати попередній кошторис витрат)

 

НЕФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК

Вид робіт

Кількість

Вартість за одиницю, грн.

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Загальна вартість проекту: _____грн. (становить фінансовий і не фінансовий внесок)

2.8 Партнери в реалізації проекту та їхні внески:

 

Партнери

Тип та сума внеску, грн.

 

Всього

Фінансовий вклад

Нефінансовий вклад

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

3. Виконання проекту: робочий план реалізації проекту, подальше утримання та супроводження проекту, а також забезпечення стійкості проекту (розписати детально):

3.1 Робочий план реалізації проекту:

Створена Комісія у складі (розписати П.І.Б. членів ФГ):

3.2. Завдання, які буде виконувати Комісія для реалізації проекту:

 

 

 

Заходи необхідні для реалізації проекту

 

Відповідальна особа

 

Дата початку

Дата закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Довготривалий план стійкості проекту після закінчення гранту:

·        Кому буде належати об’єкт після реалізації проекту ?

·        Яких щорічних витрат, людських та інших ресурсів буде потребувати утримання об’єкта (покриття поточних та капітальних витрат на функціонування; забезпечення необхідними працівниками, спеціалістами, інформаційними матеріалами і т. ін.):

·        З яких джерел будуть покриватись ці витрати:

 

 

Голова правління                       (підпис)                        П.І.Б.

Бухгалтер                                             (підпис)                        П.І.Б.

 

Додатки до заявки:

1.      Свідоцтво про реєстрацію (копія),

2.      Протокол установчих зборів,

3.      Кошторисний розрахунок (проект) з відповідним експертним висновком.

 

 

 

Секретар ради                                                                 М.Годунко      

 

Зміни до програми ввід 20 квітня 2018  року№589

Зміни до програми від 22 грудня 2017 року №541

Зміни до програми від 23 грудня  2016  року року №311