У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від22 грудня 2017року                                                                             № 547

 

Про міську Програму розвитку культури  на 2018 рік

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань  соціально-культурного розвитку, спортивної і молодіжної політики, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити міську Програму розвитку культури на 2018 рік  (далі Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням  рішення доручити постійним комісіям міської ради з питань соціально-культурного розвитку, спортивної і молодіжної політики (Золотаревич О.І.), з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

 

 

Міський голова                                                           Б.Микульський

             

Додаток

до рішення міської ради

  від 22 грудня 2017 року № 547

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

розвитку культури на 2018 рік

 

1.     Загальні положення

 

          Розробка цієї програми зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури міста, спрямування її на розвиток культурних традицій міста, збереження історичних цінностей, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення. Програма розвитку культури на період 2018 року визначає перспективи розвитку галузі культури міста.

          Ця Програма визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, також стратегію збереження та укріплення позицій Дубровиці, як культурного центру Поліського краю на Рівненщині.

           Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури.

            Головна увага повинна бути направлена на поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста, створення умов для задоволення його зростаючих духовних потреб, розвитку та підтримки творчих колективів, талановитих школярів та молодь, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань.

 

2.Мета Програми

 

             - створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання у дубровичан почуття патріотизму до рідної країни та міста, організація їх дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні;

             - збереження фольклорних традицій Дубровиці;

             - сприяти розвитку аматорського мистецтва серед населення міста.

3. Основні завдання Програми

- надання можливості дубровичанам та гостям міста відзначати державні, професійні та міські свята;

- збереження народних традицій, свят та обрядів;

- виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій;

- патріотичне виховання населення;

- робота по збору даних для складання загального переліку об’єктів культурної спадщини, а також об’єктів, які потребують ремонту, благоустрою, відновленню у випадку пошкодження, руйнування тощо;

- збереження та подальший розвиток паркової зони та виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини.

4. Основні заходи щодо реалізації Програми

1. Надавати дієву допомогу в організації міських фестивалів, конкурсів та  обрядових свят, дитячих заходів, концертів, виступів.             

                                                       Виконавчий комітет міської ради                                                                   По потребі

 

2.  Сприяти проведенню фольклорних та державних свят на території міста.                                                          Виконавчий комітет міської ради                                                                    Протягом року

 

3. Підготувати та провести міське свято «День міста».

                                                        Виконавчий комітет міської ради

                                                        Депутати міської ради

                                                       09-22 липня   2018 року

 

4. Всебічно підтримувати обдаровану молодь міста (участь в конкурсах, олімпіадах, виставках  та інше).

                                                       Виконавчий комітет міської ради

                                                       Депутати міської ради

                                                       По потребі

 

5.Участь у Всеукраїнських благодійних акціях

                                                       Виконавчий комітет міської ради

                                                       Депутати міської ради

                                                       По потребі

 

6. Організація та проведення свята відкриття Новорічної ялинки.

                                                        Виконавчий комітет міської ради

                                                       17-31 грудня   2018 року

 

7.Організація та проведення заходів щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів (проведення семінарів, конкурсів, кращої відео презентації щодо тематики голодомору серед учнів міських шкіл).

Виконавчий комітет міської ради

Листопад 2018 року

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

ЗАХОДИ

щодо виконання міської Програми розвитку культури  на 2018 рік

 

н/п

Заходи

Орієнтовний обсяг фінансування на рік, грн.

1

Проведення культурно-масових заходів на території міста (відзначення державних, професійних, місцевих свят, проведення Дня міста,проведення заходів, присвячених знаменним датам, проведення  заходів серед міських школярів, молоді, участь у благодійних акціях,встановлення та відкриття міської новорічної ялинки): харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів); оплата транспортних послуг; надання послуг.

 

 

 

 

150 000,00

2

Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

20 000,00

 

ВСЬОГО

170 000,00

 

6. Очікувані результати виконання Програми

- відродження фольклорних свят та обрядів м.Дубровиця;

- відзначення обдарованої творчої молоді міста;

- розвиток аматорського мистецтва в місті;

- відзначення, заохочення до релігійних, державних, професійних свят, інших ювілейних, патріотичних, жалобних заходів, а також відзначення працівників різних сфер діяльності, громадян, трудових і творчих колективів, інших категорій,окремих осіб за високі  здобутки.

 - збереження та подальший розвиток паркової зони та виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини.

 

 

 

Секретар ради                                                                   М.Годунко