УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  23  грудня   2016 року                                                                         № 321

 

Про міський бюджет на 2017 рік

 

Керуючись п.23 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України із змінами та доповненнями ,Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», рішенням  районної ради від 23.12.2016р. № 135 «Про районний бюджет на 2017 рік» та іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та податків, міська рада

         

В И Р І Ш И Л А:

 

           1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік в сумі  17 186 900 грн., у тому числі :

            інша додаткова дотація з районного бюджету на утримання дошкільних закладів міста для забезпечення п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України в сумі 8 700 000 грн.  

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 15 527 000 грн., спеціального фонду бюджету 1 659 900 грн., у тому числі бюджету розвитку 955 000 грн. (додаток 1).

           2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі 17 186 900 грн.у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 15 527 000 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1 659 900 грн. в т.ч. бюджет розвитку в сумі 955 000 грн.(додаток 2).

         3. Установити розмір оборотного  залишку бюджетнихкоштів міського бюджету  у сумі  20 000 грн.

         4. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку(додаток 3).

          5.Затвердити перелікзахищених статей  видатків загальногофонду міського  бюджету на 2017рік за їх економічною  структурою:

    - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

    - нарахування на заробітну плату(код 2120);

    - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів(код 2220);

    - забезпечення продуктами харчування(код 2230);

    - оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

    - поточні трансферти місцевим бюджетам(код 2620);

    -  поточні трансферти населенню(код 2700);    

 6.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти нареалізацію державних та регіональних галузевих програмна загальну суму 5 818 670грн.(додаток 4).

 7. Надати право виконавчому комітету міської ради  :

 7.1. У процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.

7.2. Отримувати позики в управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області на покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання загального фонду міського бюджету, в частині фінансування захищених статей його видатків.

 8. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів та податків ( Дубінець Т.В.).

 

Міський голова                                                           Б.Микульський

 

 

Додатки до рішення