УК Р А Ї Н А
Рівненська область
Дубровицька міська рада
(шосте  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2015 року                                                                                   № 968

 

Про внесення змін до рішення Дубровицької міської ради  №948 від 27 січня 2015 року «Про встановлення ставок земельного податку на території м.Дубровиця»

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 8, пункту 10.2 статті 10 та статей 269 – 289 Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, пункту 4 розділу ІІ Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до пункту 1 рішення Дубровицької міської ради  №948 від 27 січня 2015 року «Про встановлення ставок земельного податку на території м.Дубровиця», а саме викласти його в наступній редакції:

«1. Установити у2015 роціна території міста Дубровицяподаток на майно в частині плати за землю.

2. Установити ставку земельного податку:

2.1. За земельні ділянки, несільськогосподарського призначення– в розмірі 1,2відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім земельних ділянок, зазначених у пунктах 3 – 5 цього рішення);

2.2. За земельні ділянки сільськогосподарських угідь:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- для багаторічних насаджень – 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

2.3.За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, комунальної форми власності)  в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.

3. За земельні ділянки, зайняті житловим фондом та надані для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, гаражно-будівельними товариствами, індивідуальними гаражами земельний податок справляється в розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки.

4. За земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), земельний податок справляється в розмірі 0,25 відсотка від нормативної грошової оцінки.

5. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, в тому числі зазначеними в пунктах 3 – 5 цього рішення, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до підпункту 2.1.пункту 2 цього рішення – від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

6. Платники податку, об’єкт та база оподаткування, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, строки та порядок сплати податку визначаються статтями
269 – 289 Податкового кодексу України.

7. Додатково до пільг, наданих згідно із статтею 282 Податкового кодексу України, звільнити від сплати земельного податку до бюджету міста:

7.1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи Служби безпеки України, органи Міністерства внутрішніх справ, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій,органи охорони державного  кордону, органи судової адміністрації, органи прокуратури, військові формування утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, підприємства водного та лісового господарства, а також інші бюджетні установи, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.2. Дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади, професійно-технічні училища незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.3.Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

7.4. Комунальні підприємства Дубровицької міської ради згідно додатку, крім площ будівель (споруд) або їхніх частин, що надаються в оренду або належать на праві власності іншим суб’єктам.

8. Орендна плата за землю справляється відповідно до статті 288 Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до чинного законодавства.

9. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття. Організаційно-правовому відділу (Стролярець М.М.) розмістити дане рішення на офіційному сайті Дубровицької міської ради в мережі Інтернет.

10. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Я. Котяш) та з питань охорони навколишнього середовища, благоустрою міста, земельних відносин (Ю. Букайло).

 

Міський голова                                                           А. Кузьмич

 

 

Додаток
до рішення міської ради № 968
від 17 лютого 2015 року

Перелік
комунальних підприємств Дубровицької міської ради, яким надається пільга щодо сплати земельного податку

№п/п

Назва  комунального підприємства

1

Комунальне підприємство «Міськводоканал»

2

Комунальне підприємство «Будинкоуправління»

3

Комунальне підприємство готель «Дружба

 

 

                                  Секретар ради                                                  В. Андрусенко